İnteraktif Tiyatro

İştirak edenlerin direkt olarak mesajı algıladıkları interaktif tiyatro seyirci ile oyuncunun bir bütün halinde hareket etmesini sağlıyor. Özellikle eğitim ve öğretimde bu yaklaşımın [...]

Animasyon Yapım

Baş döndürücü bir hızla gelişen dijital teknoloji büyük fırsatları herkesin kullanımına sunuyor. İşte günümüzün alışılagelmiş reklam araçlarının yerini çoktan alan animasyon yapım projeleri [...]